O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW (12 bloków po 370 MW + blok 858 MW), co stanowi około 19 % mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Bloki nr 1-12 o początkowej mocy 360 MW (przed modernizacją) były sukcesywnie oddawane do eksploatacji w latach 1982-1988.
Ponadto Elektrownia Bełchatów ma prawie 58 % udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.
Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20 % generacji krajowej.
Energia elektryczna z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju.
Zatrudnienie w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów kształtuje się na poziomie 3 980 osób.
Proces inwestycyjny budowy dziesięciu Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), prowadzony w latach 1994-2007, pozwala na spełnienie wszelkich standardów i wymogów z zakresu ochrony środowiska ustalonych przez Unię Europejską.
Od 2007 r. Elektrownia Bełchatów realizuje kompleksową modernizację bloków nr 3-12, której efektem jest przedłużenie żywotności bloków jak i zwiększenie ich mocy osiągalnych. Prace są realizowane sukcesywnie, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2016 r.
W Elektrowni Bełchatów w 2011 r. oddany został nowy blok energetyczny o mocy 858 MW. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów na koniec 2011 r. wyniosła 5298 MW, a moc osiągalna 5382 MW. Nowy blok energetyczny spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia dużych bloków energetycznych. Obiekt przygotowany jest również do współpracy z instalacją CCS, czyli ma status tzw. CCS Ready. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki, a także ma istotne znaczenie dla utrzymania rozwoju całego regionu bełchatowskiego oraz znacznej części województwa łódzkiego.
W ostatnich latach Elektrownia Bełchatów podjęła działania mające na celu wdrożenie i utrzymanie Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe. Elektrownia Bełchatów posiada Certyfikat PCBC i IQNet na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji, spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, PN ISO/IEC 27001:2007.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...