O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

Luksemburg

Luksemburg:

Indeks w górę
Indeks zaufania konsumentów w lipcu osiągną w Luksemburgu najwyższy poziom od 2013 roku. Według danych z ankiety przeprowadzonej dla Banku Centralnego Luksemburga poprawiła się ogólna ocena sytuacji gospodarczej i zdolność gospodarstw domowych do oszczędzania. Jednocześnie wzrosła obawa konsumentów przed utratą pracy. Respondenci wyrażali również niepewność co do sytuacji swoich gospodarstw domowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.
Ceny w dół
Średnie ceny w lipcu w Luksemburgu spadły o 1,1 proc. Jednakże według najnowszych badań jest to głównie zasługa letnich wyprzedaży, które miały miejsce w tym miesiącu. W ich wyniku spadły ceny odzieży i obuwia oraz mebli. Obniżeniu uległy również ceny paliwa – o 2 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca. Spadki te w pewnym stopniu złagodziły dotkliwość inflacji w innych sektorach – podrożały m.in. hotele, restauracje, czynsze, woda i nowe samochody. Inflacja w Luksemburgu wzrosła od początku roku o 1,6 proc.
Mniej na paliwo i używki
Luksemburg odnotowuje spadek sprzedaży paliw w ciągu ostatnich kilku lat, a Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w tym roku sprzedanych zostanie około 50 milionów litrów oleju napędowego i 180 milionów litrów benzyny mniej niż w roku 2014. Odpowiada to zmniejszeniu odpowiednio o 8 i 12 proc. W ostatnich trzech latach zanotowano najbardziej drastyczny spadek sprzedaży paliwa. To w konsekwencji może prowadzić do znacznego zmniejszenia wpływów do budżetu państwa. Wszystko wskazuje na to, że sprzedaży wyrobów tytoniowych również spadnie w tym roku. Wśród przyczyn Ministerstwo Finansów upatruje niższe zużycie i wzrost VAT. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów powyższe prognozy i trendy zostaną uwzględnione w budżetach na lata 2015-2019.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...