O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

Tajemnica bankowa

Zniesienie tajemnicy bankowej.

Zniesienie tajemnicy bankowej w Luksemburgu w styczniu 2015 roku przyniosło znaczące konsekwencje. Sektor zagranicznych klientów średnio zamożnych utrzymujących oszczędności na rachunkach w Luksemburgu w celu uniknięcia podatków należy już do przeszłości. To z kolei spowodowało zmniejszenie liczby etatów i spadek liczby banków ze 152 w kwietniu 2014, do 141 rok później.

Zmiana ta jednak była nieunikniona ze względu na międzynarodową presję. Po krachu z 2008 roku rządy dążyły do ukrócenia unikania opodatkowania i w efekcie Luksemburg również zdecydował o wprowadzeniu prawa europejskiego zezwalającego zagranicznym organom podatkowym na dostęp do informacji o prywatnych rachunkach bankowych.

Pomimo poniesionych strat, Luksemburg zdaje się odnosić również korzyści z dokonanej zmiany, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego public relations. Ponadto sektor bankowy koncentruje się obecnie na przyciąganiu klientów zamożnych i bardzo zamożnych oraz tworzeniu rozwiązań pomagających w legalny sposób ograniczyć płacone podatki do minimum.


Konkurencja w Europie w tym sektorze jest bardzo silna, jednak Luksemburg pozostaje głównym centrum bankowości prywatnej w strefie euro. Strategia ta wydaje się przynosić efekty. Według raportu The Private Banking Group, aktywa zarządzane przez banki w Luksemburgu wzrosły w ubiegłym roku o 4 procent.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...