O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

Motoryzacja

Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2014 r.:
(wg danych AutomotiveSuppliers.pl i IBRM Samar)
W 2014 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 18,60 mld euro, tj. o 1,15% więcej niż w roku 2013. Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowana większość produktów motoryzacyjnych trafiła do odbiorców w krajach Unii Europejskiej 85,44% całości eksportu - uzyskany wynik 15,89 mld euro był o 6,66% lepszy niż w roku 2013. Eksport poza Unię spadł o 22,30% do poziomu 2,71 mld euro.

Niezmiennie największym odbiorcą pozostają Niemcy, do których trafiło 31,7% polskiego eksportu motoryzacyjnego ogółem. Zdecydowanie mniejsze, już jednocyfrowe udziały mają Włochy i Wielka Brytania (odpowiednio 8,6 i 8,4%) oraz Czechy i Francja (odpowiednio 7,6 i 5,5%). Na pierwszą „10” krajów przypadało prawie 78,9% polskiego eksportu motoryzacyjnego ogółem.

Eksport części i akcesoriów:
Asortymentowo, największy udział w eksporcie polskiej branży motoryzacyjnej utrzymują części i akcesoria motoryzacyjne. W ciągu dwunastu miesięcy 2014 r. eksport części i akcesoriów wzrósł do 7,82 mld euro, co stanowi wzrost o 5,57% w stosunku do roku 2013. Na tę grupę przypadało 42,3% całości eksportu sektora motoryzacyjnego. Do krajów Unii Europejskiej trafiło 90,9% wyprodukowanych w Polsce części i akcesoriów. Głównym odbiorca pozostają Niemcy (udział 42,5%), Czechy (8,5%), Francja (5,8%), Wielka Brytania (5,7%) i Włochy (5,3%).


Eksport samochodów osobowych i lekkich dostawczych:
Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych osiągnął wartość 4,90 mld euro, tj. o 5,18% mniej niż w roku 2013. Udział tej grupy w całości eksportu branży spadł w ciągu roku o 1,6 pproc. do 26,5%.

W roku 2014 na eksport trafiło 98,2% polskiej produkcji samochodów osobowych i 98,7% polskiej produkcji samochodów lekkich dostawczych - na 485540 samochodów osobowych i 92771 lekkich dostawczych wyprodukowanych w Polsce, na eksport przeznaczono odpowiednio 476 598 szt. samochodów osobowych i 91533 dostawczych.
Eksportowane samochody przeznaczane były głównie na rynki Niemiec (udział 23,5%), Włoch (17,7%), Wielkiej Brytanii (16,0%), Francji (8,0%) i Turcji (5,4%).

Eksport silników wysokoprężnych:
Warty odnotowania jest nadal wysoki (11,7%) udział silników wysokoprężnych w eksporcie przemysłu motoryzacyjnego za dwanaście miesięcy 2014 r. Wartościowo eksport tej grupy wzrósł o 0,3% do poziomu 2,17 mln euro. Eksport silników do Unii Europejskiej stanowił 78,2%. Jego wartość wzrosła o 8,0%. O 20,0%, do 473 mln euro, spadła wartość eksportu silników do krajów pozaunijnych.

Uwaga:
Poniżej podano zbiorcze wartości eksportu i importu wg danych GUS za cały rok 2014 dla następujących działów taryfy celnej: 8407 (silniki iskrowe), 8408 (silniki wysokoprężne), 8701 (ciągniki siodłowe), 8702 (autobusy), 8703 (samochody osobowe), 8704 (samochody ciężarowe), 8705 (samochody specjalnego przeznaczenia), 8706 (podwozia z silnikami), 8707 (nadwozia/kabiny), 8708 (części i akcesoria) oraz 8716 (przyczepy i naczepy).
Eksport 19 103,8 mln euro (79 924,0 mln zł)
Import 13 493,3 mln euro (56 440,9 mln zł)
Saldo 6 610,5 mln euro (23 473,1 mln zł) => dodatnie dla Polski
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...