O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

obwodnica

Obwodnica Góry Kalwarii

Konsorcjum spółek Intercor oraz Planeta wygrało przetarg na budowę obwodnicy Góry Kalwarii.GDDKIA zapłaci 313,65 mln zł brutto.

Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Wszyscy uczestnicy przetargu zadeklarowali 35-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj”.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...