O autorze
Janusz Piechociński. Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. W działalność polityczną zaangażował się bardzo wcześnie, wstępując do Związku Młodzieży Wiejskiej, w której doszedł do szczebla władz krajowych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do ZSL. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, wieloletni parlamentarzysta

Wyniki gospodarcze I kwartału

GUS podniósł wyliczenia PKB za I kwartał - wzrósł on o 3,6 proc., a nie 3,5 proc.
Konsumpcja prywatna urosła o 3,1 proc. Inwestycje firm - wzrosły aż o 11,4 proc. wobec 8,6 proc. w końcówce ubiegłego roku. .

W I kwartale eksport realnie wzrósł o 8 proc. A dzięki temu że import rósł wolniej (o 6 proc.) mamy dodatni wpływ handlu zagranicznego na PKB.

Z 3,6 proc. wzrostu eksport dał nam aż 1,1 pkt. proc. Konsumpcja dała 2 pkt proc., a inwestycje 1,4 pkt. proc
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...